Livskvalitet – topp 10

Inspiration till reflektion

Reflektera över vad ordet livskvalitet betyder för dig och skriv ner din topp 10 lista. Här kan du inspireras av andra.

Jane May – HR-chef

 1. En känsla av välbefinnande
 2. Att vara målmedveten i det jag gör
 3. Att ha roligt, skratta och njuta av livet. Sinne för
  humor
 4. Att gå i säng vid slutet av dagen och känna att jag
  har uppnått något meningsfullt, känsla av
  tillfredsställelse
 5. Att arbeta på toppen av min potential
 6. Att utvecklas och lära sig nya färdigheter och
  kunskaper
 7. Hälsa. Att se bra ut för min ålder, vara välvårdad
 8. Att vara avslappnad och lugn, känna frid
 9. Tjäna anständigt med pengar
 10. Att ha bra familjerelationer

Katy Coulson – Livs- och Ledarskapscoach

 1. Egen lycka och hälsa
 2. Familj och vänner “lycka och hälsa”
 3. Framgångsrik coachingverksamhet (flexibel
  arbetstid)
 4. Framgångsrikt socialt nätverk (ekonomisk frihet)
 5. Familjesemestrar
 6. Fortsatt personlig utveckling
 7. Tid för välgörenhet
 8. Tid för mig och min partner (gå ut med hunden,
  social tid med våra vänner och äta ute)
 9. Yoga och motionsklasser
 10. Tid för att titta på nya inredningsidéer för ett
  vackert hem

Lyssna till Jayne, Katy och Paul i videon.
Paul Henry: Försäljnings- och Marknadsföringskonsult

 1. Ekonomisk frihet (det är den nuvarande)
 2. Finansiell säkerhet (det är framtiden)
 3. Hälsa
 4. Vänskap
 5. Förtroende
 6. Respekt
 7. Arbetsglädje
 8. Passion
 9. Energi
 10. Framgångsrika kunder

Allt är möjligt

Min bok ger dig möjligheten och stöd att uppnå det du vill. Börja agera och förbättra din livskvalitet. Kom ihåg att allt är möjligt, så länge du kämpar och vill!

Säg till dig själv – ”Det är upp till mig om det ska bli av”.

Köp boken och ta ditt första steg!