Vad är livskvalitet?

Inspirerande historia

År 2006 sedan ställde jag mig frågan `Vad är livskvalitet´. Det svar jag kom fram till är idag grundstommen i mitt liv och företagande.

När min man och jag tragiskt förlorade vår förstfödda dotter i maj 2006, såddes fröet till Webbs Consultings affärsmodell.

Det hela började med meningen jag skrev i min dagbok, fyra dagar efter förlusten – “Jag vill att alla människor ska leva det fantastiska liv de förtjänar, fyllt med kärlek, lycka och framgång”. Från den dagen kände jag väldigt starkt att jag skulle starta ett företag med fokus på livskvalitet. Tre år senare, 2009, såg företaget Webbs Consulting dagens ljus.

Grunden till företagets affärsmodell lades en dag vid köksbordet i Åkersberga. Jag satte mig ned med ett grönt papper och en penna och började skriva och rita. Jag funderade över vad livskvalitet är för en individ och även vad det är för en organisation. Tanken att individens livskvalitet är förknippad med nivån på en organisations framgång har varit något som jag alltid ansett vara självklart, och nu satte jag denna tanke på pränt.

Under skapandet av min livskvalitetsmodell hade mina privata och professionella erfarenheter i livet en stark inverkan. Den främsta personliga erfarenheten bestod av sorg att förlora vårt barn och den negativa stress som jag hade varit med om, vilket ledde till en mindre utbrändhet samt min professionella erfarenhet av att arbeta som bolagschef och VD, styrt upp IT- och telecomföretag och sedan fått dem att växa snabbt. Affärsmodellen fick namnet Webbs Livskvalitetsmodell© och är idag grundstommen för Webbs Consulting och denna bok.

Föreläser om livskvalitet

Pia Webb är en föreläsare som verkligen vet hur man inspirerar och motiverar människor! Hon förmedlar kopplingen mellan individens livskvalitet och organisationens framgång på ett så inspirerande och nytänkande sätt. Hittills har hennes föreläsningar bidragit med att många omgående har fått viljan att agera för att förbättra sina egna liv. Som internationell Livskvalitetskonsult har hon inspirerat tusentals människor utomlands och i Sverige.

”Pia Webb är en engagerand talare och jag kan garantera att ditt liv kommer att förbättras genom att tillbringa tid med henne och lyssna på (och tillämpa) hennes visdom” / Andrew Thorp, Award winning speaker, Helping individuals & companies tell their story better. Co-founder MojoLife, Storbritannien

Mer information

Pia´s föreläsningar/workshops skräddarsys utifrån kundens behov. Hon erbjuder allt från 1 tim till heldag / 3 dagars workshops.

Vill du veta mer/boka föreläsning? Kontakta Pia!

Läs mer om Pia Webbs verksamhet på www.webbsconsulting.se

Referenser: Läs rekommendationer från andra här!